3 شنبه

من با بعضی ها که جو گیر شدن شدیدا مشکل خواهم داشت این مدت ! امروز هم دوباره به من زنگ زدن که بفهمن من کجام و آیا میام سر کار یا نه ! اصلا نمیدونم به ایشون چه ربطی داره ... اینجا هر کسی کار خودش و بلده و این رادیو هم به دست کسی سپرده نشده چون به همه اطمینان هست ! یک بار دیگه اگر تّو کار من فوضولی بشه از خجالتشون در میام !

یکی از مجری های برنامه ورزشی زنگ زدن و گفتن که نمیان چون دیلیلی نمیبینن که بیان فعلا ! واقعا هم راست میگن . ایشون مربی تیم ملی باونوان کانادا هستن و اون یکی مجری فقط روزنامه خون هستن و حصابی هم پر چونه ! ترکیبشون اصلا جالب نیست !

یک برنامه پس فردا داریم که مجریش میبایست یه دسیک بیاره که حاوی برنامه ضبط شده هست و باید پخش کنیمش . از دیروز از بس زنگ زده و دنبال من گشته که صدا همه رو دراورده . خوب عزیز من بیار دیسکت و دیگه ...

باید برای برنامشون یک آگهی درست کنم ..! ای خدا

خیلی بده که آدم فقط خودش رو ببینه نه؟  آقای بارانی همیشه وقتی میرن همه برق ها رو خاموش میکنن و سماور رو از برق میکشن اصلا هم براشون مهم نیست که چند نفر آدم توی محل کار هستن و تازه در ها رو هم قفل میکنن. فقط کم مونده که دزد گیر رو هم بزنن !

من نمیدونم چه سیغه ای شده که تا میریم آگهی پخش کنیم مجری ها مثل زندانی هایی که در زندان رو باز میبینن از استودیو فرار میکنن !

مجری برنامه تلوزیونی اومدن و ۶ تا دی-وی-دی آوردن و دادن به من و گفتن لطفا تا آخر برنامه این ها رو برای من رو ۶ تا دی-وی۰دی دیگه بزن ! من یکم نگاهشون کردم و گفتم دست کم ۶ ساعت طول میکشه ! گفت خوب نمیشه بزنی یعنی ؟ گفتم من میرم نیستم اینجا که . گفتن خوب بزنشون من میام دم خونتون میگیرم ازت ! !!!!!! به قول یغما گلرویی : آخ که شکرت ای خدا واسه جهان با این آدماش 

یه لیوان چای ریختم واسه خودم اومدم بنوشمش ! چشمتون روز بد نبینه ! معلوم نیست کی تو سماور کار خرابی کرده که چای (گلاب به روتون ) بوی ادرار میداد !

مجری برنامه آرایش پای دوربین جو گیر شدن و دارن مردم رو نصیحت میکنن ! کم مونده بلند شن بزنن تو گوش ملت ! نیشخند

بیننده های جالبی زنگ میزنن : بعضی ها اصلا سلام بلد نیستن ! بعضی ها سلام میکنن ! بعضی ها  سلام که میکنن هیچ  حال و احوال جد و آباد ادم رو هم میپرسن و ول کن ماجرا نیستن .

مجری برنامه آرایشگری من رو تبدیل به دسته هونگ کردن ! بهشون  میگم شنونده رو  نگه دارین رو خط قطعش میکنن . میگم خط نگیرین میگیرن و میگم ۲ دقیقه به اتمام برنامه همینجری واسه خوشون حرف میزنن ... یه بیننده هم که در کمال نفهمی و بی شعوری رفت رو خط . بهش میگم اسمی از کسی بیارید رفتن رو خط و اسم طرف رو گفتن ! آخ که چه موجوداتی آفریدی ای خدا !

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
صبا

صبوووووووووووووووووووووووووووور !!!‌ [عصبانی] این منم اگه اونجا بودم !!!!! [گل]

صبا

[خنده][سبز][خنده]