کی کجا چيکار ميکنه و چيکار ميکنه و بصورت کلی چرا ؟!!!

   سیاوش هستم کم کار ترین عضو نیمه فعال اتاق فرمان !

اینقدر کم کارم که نصف اینو دیروز نوشتم بقیشو امروز. یک جمله دیروز شنیدم از دوستی که در یکی دو نگاه اول خیلی چیز ویژه ای به نظر نرسید اما برای خودم چندین بار نوشتم و خواندمش بدم نمیاد با شما هم شریک شوم !! از یه شاعر ژاپنی(همون جاپونی خودمون !) :

یک کارخانه مجهز اسلحه سازی ٬سایه سنجاقکی از فراز آن گذشت !

تا بعد...

/ 0 نظر / 7 بازدید