دوشنبه ای آروم

سامیلیکس .. بی حال تر از گذشته ! امروز اینجا امن و امان بوده . نه کسی سوتی داده ، نه کسی رو اعصاب رفته ، نه کسی دیر اومده و یا پیچونده ! نمیدونم روز عجیبیه ! چی بگم که بخندیم؟  از سر و وضعیتم براتون بگم بخندیدن ؟ یه دمپایی نه چندان زیبا با شلوار چروک و تی شرتی که  حضرت نوح هم میپوشیدش و رنگ و روش رفته ! موهای در هم و بر هم . ریش های یک هفته نتراشیده . و حوصله سر رفته و نداشته ... حالا بخندین

/ 12 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی

[سوال]

[بغل]

[بغل]

وای تصور کن تی اگه تصور کردنش سخته[زبان][نیشخند]

اون حتی بودا[سبز]کیبورده گیر داره[نیشخند]

اون تی شرتتو میشه بعد اینکه استفاده کردی بدی منم بپوشم دیدی این بازیکنا دنبال اون پیرهنایی میگردن که یه بازیکن مهمی قبل اونا می پوشیده هر چی باشه تو واسه خودت کم آدمی نیستی [تایید][دست]

افتخاریه واسه من پوشیدنه تی شرتی که از نوح به رضا رسیده باشه و بعد از اون ....[نیشخند][عینک]

رضا جونــــــــــــم شوخی بود [خجالت] عزیزدلی [ماچ] همیشه برقرار باشی[چشمک][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

[خداحافظ]

بهنام

رضا ! شدیدن نامید به نظر میای داداشی.از مام که خبر نمیگیری داستان چیه ؟