سه شنبهههههه

دوستات رادیو رو آب برد ... یک نفر ناشی شیر سماور رو باز گذاشته بود و تمام آب سماور به کف آبدارخونه ریخت و کم کم به وسط رادیو هم رسید .. آقای شهریار طی به دست داشت رادیو رو خشک میکرد و زیر لب هم چیزایی میگفت ...

برنامه اول قرار بود ٢ تا مجری داشته باشه . یکیشون که نیومد .. دومی هم اومد اما دقیقا وقتی که برنامه باید شروع میشد و رفت تازه از رو اینترنت خبر پیدا کنه ... و این ماجرا ١٠ دقیقه طول کشید .

خانم احمدی با چکش و میخ افتادن به جون رادیو و دارن تابلو نصب میکنن اینور اونور ....

/ 0 نظر / 10 بازدید