غیبت داشتم

تقصیر من نبود ! کامپیوتر به **** محسنه رفته بود ! خش خشی ظاهرا درستش کرد . میشه این رو به عنوان اولین کار مثبت خش خشی در رادیو ازش یاد کرد !

اخبار اسراییل هم ما رو انجام داد ! هی قطع و وصل میشه .... صبح اومدن آب ریختم تو سماور زدمش به برق، نیم ساعت بعدش یادم اومد که روشنش نکردم ! حالا هم که روشنش کردم یادم رفت برم چایی دم کنم !

دوستان ِ همکار و مجری : نوکر باباتون غلام سیاه !!!!  چایی میخورین یه دستی هم به آب بزنید و لیوانتون رو بشورید !نترسید غرق نمیشید! خجالت نمیکشید ؟ سن و سالی ازتون گذشته ! ماشالا میانگین سنیتون ٩۵ ساله !

میام باز

/ 0 نظر / 30 بازدید