يکشنبه ای خالی از پر بودن

اصلا اعصاب نوشتن ندارم . خیلی شرمنده ام..فقط باید بگم که آقای صفا کیش این هفته برای من یک ظرف ِ شیرنی شیتیل آوردن و گفتن که از این ماجرا چیزی اینجا ننویسم ! من مگه نوشتم ؟؟؟ بعد از ایشون خانم هاشمی زدن رو دست ِ آقای صفا کیش و سه چهار نوع غذا آوردن و بعد هم یکی دیگر از مجریان ِ محترم این جریان رو با آوردن شکلات  و کاکاو تکمیل کردن و روخ مارو شاد کردن ... خدا شادشون کنه ... آقای شهریار گفتن که از هفته بعئ میان میشینن کنار ِ من تا از این شیتیل ها استفاده کنن ... آقای شهریار ! فکر کردین خیال کردین . عمری اگز چیزی بهتون برسه

/ 2 نظر / 10 بازدید
شقلي

هي ! منم شيريني ميخوام بفرس برا دولاباد.

شقلي

بچه شوني. بفرست منم ميخوام