بازم جمعه شد و من اينجام و جای سياوش دارم مينويسم

هی هرچی به سیاوش میگم بنویس هی میگه آخه چی بنویسم هیچی که نشده ! بهش میگم خوب خودت و بکوب به درو دیوار حادثه بساز و بعد بنویس اینجا که همه بهت بخندیم ! ! !

سیاوش یک لیست چیده بود به چه بلندی بعدش دیگه نمیدونم چی شد ! داشت یه چیز ِ دیگه پخش میشد بعدش سیاوش نفهمید رو یه چیز ِ دیگه کلیک کرد و سوتی داد ... اومد سوتی رو جم و جور کنه دوباره وسط آهنگ کلیک کرد یه سوتی دیگه داد و خلاصه به اندازه تمام ِ یک هفتش خراب کاری کرد ... الانم داره با یه شنونده چونه میزنه سر یکی از برنامه ها و هرچی که توضیح میده به خرج ِ شنونده گرامی نمیره .. سیاوش میگه نره ، ایشون میگن بدوشش !!!!! 

/ 1 نظر / 6 بازدید
کدخدا

اوخی مرسی سياوش اين همه بد بياری همش نشونه ست