شنبه میشود

سامیلیکس جماعت

امروز شنبه و من باز هم اینجا هستم. خیلی خوابم میاد و اشتباهی هم یک ساعت و نیم زودتر رسیدم به سر کارم چون مطمعن نبودم برنامه کی شروع میشه . تا ١ دقیقه دیگه خشایار باید اینجا میبود که اخبار بذاره اما نیست بذارین من خودم برم بذارم . الان میام... خوب درست ثانیه های به اخبار مونده بود که خشایار دوان دوان رسید ! خشایار جان بچه باحالی هستی دوست میداریم اما زودتر بیا سر کار عزیزم !

آقای بارانی امروز برنامه تلوزیونی دارن ، به مدت یک ساعت .  چای تازه دم دارم براتوووووووون !

هرچی فکر میکنم میبینم  که همین !

به جو ن رضا  . خود آقای بارانی هم نمیدونه داره چی میگه تو برنامش ! نیم ساعت دیگه مونده از برنامه .

بی خیال !!!!!!

قصد توهین به مقدسات کسی رو ندارم . ولی قرن ۲۱ تبلیغ برای  دین در رسانه های جمعی خیلی بی خود به نظر میاد  .  خیلی دلم از این مسله پر هست

/ 0 نظر / 8 بازدید